EUCHNER – More than safety.
EUCHNER – More than safety.
EUCHNER – More than safety.
Pozvánka na semináře
Úvodní stránkaMicrositePozvánka na semináře

Pozvánka na semináře

2 denní odborná školení v oblasti bezpečnosti strojních zařízení

Vážení zákazníci a partneři,

EUCHNER AKADEMIE Vás zve na dvoudenní školení týkající se oblasti bezpečnosti strojních zařízení, která se budou konat ve těchto termínech:

 

 • 25. a 26.09. 2024 v Zaječí

 

Školení je vhodné pro pracovníky v oblasti managementu z řad výrobců i provozovatelů strojních zařízení, pro pracovníky z konstrukce (strojní i elektro), údržby, pro bezpečnostní techniky a pro všechny, kteří se zabývají bezpečností strojních zařízení.

Dvoudenní školení bude zahrnovat tato témata:

 • Základní informace k novému nařízením 2023/1230/EU stanovující požadavky pro strojní zařízení uváděná na trh a do provozu. Přehled zásadních změn mezi stávající směrnicí 2006/42/ES a nařízením 2023/1230/EU.
 • Základní požadavky Směrnice 2006/42/ES – definice, rozsah uplatnění a způsob použití při uvádění strojního zařízení na trh nebo do provozu.
 • Přehled požadavků dle směrnic 2014/35/EU pro elektrická zařízení nízkého napětí, 2014/30/EU stanovující požadavky na zařízení z pohledu EMC. Postup uvádění výrobku na trh dle nového legislativního rámce – NLF (obsah EU prohlášení o shodě) a rozdíl mezi ES a EU prohlášením o shodě.
 • Definování postupů při prováděných změnách na strojním zařízení nebo výrobních linkách (souborech strojních zařízeních) během oprav, výměn komponentů, doplnění bezpečnosti nebo modernizacích – tj. stanovení podstatné nebo nepodstatné změny a postupy z toho vyplývající.
 • Požadavky na technickou dokumentaci dle přílohy VII směrnice 2006/42/ES a na návod k používání strojního zařízení nebo montážní návod pro neúplné strojní zařízení.
 • Vystavení prohlášení ke strojnímu zařízení – ES prohlášené o shodě, prohlášení o zabudování nebo prohlášení dodavatele o shodě dle EN ISO/IEC 17050-1.

 

 • Všeobecné zásady pro konstrukci, postupy pro posouzení rizika a snižování rizika dle normy EN ISO 12100.
  • Obsah a požadavky na dokumentaci o posouzení rizik, možné postupy při stanovování úrovně rizika dle ISO/TR 14121-2 a následné navrhování ochranných opatření k zajištění bezpečnosti – třístupňová metoda dle EN ISO 12100 a aplikace platných harmonizovaných norem typu B nebo norem typu C.
  • Vztah mezi normou EN ISO 12100 a normou EN ISO 13849-1 dle doporučení uvedených v ISO/TR 22100-2.

 

 • Požadavky a uplatnění harmonizovaných norem:
  • EN ISO 14120 pro konstrukci ochranných krytů a s tím souvisejících požadavků vyplývajících z norem EN ISO 13854 na nejmenší mezery proti stlačení částí lidského těla a normy EN ISO 13857 stanovující bezpečné vzdálenosti k zamezení dosahu do nebezpečných prostorů horními a dolními končetinami, …
  • EN ISO 14119 na blokovací zařízení spojené s ochrannými kryty – požadavky na volbu vhodného blokovacího zařízení dle typu a průmyslové aplikace, požadavky pro minimalizování možností ochromení blokovacích zařízení, příklady konkrétních možností volby blokovacích zařízení pro různé aplikace a představení souvisejících novinek v nabídce společnosti EUCHNER.
  • EN ISO 13850 pro nouzové zastavení strojních zařízení – požadavky, uplatnění a rozdíly mezi funkcemi: NOUZOVÉ ZASTAVENÍ, NOUZOVÉ VYPNUTÍ, CENTRAL STOP a TOTAL STOP.
  • EN ISO 13855 pro umístění ochranných zařízení s ohledem na rychlosti přiblížení částí lidského těla – výpočet minimální vzdálenosti pro elektrická snímací ochranná zařízení (světelné závory), postup výpočtu pro rohože a podlahy citlivé na tlak, požadavky na dvouruční ovládání a blokovací zařízení bez jištění ochranného krytu.
  • EN 60204-1 na elektrickou bezpečnost strojů – stručný výběr požadavků na elektrická zařízení strojů vyplývající z dokumentace o posouzení rizika.

 

 • Speciální blok na téma „Realizace robotického pracoviště z pohledu bezpečnosti“, ve kterém se budeme se zabývat klíčovými otázkami a trendy v oblasti bezpečného provozu robotických systémů a ukážeme si praktické měření limitních sil dle ISO/TS 15066. V tomto bloku Vás seznámíme se základními požadavky na bezpečnost robotizovaných pracovišť a výrobních linek na základě norem:
  • EN ISO 10218-1 a 2 – stanovující požadavky na bezpečnost roboty, systémy robotu a jejich integrace.
  • ISO/TR 20218-2 – stanovující požadavky na robotické zakládací a odebírací stanice.
  • ISO/TR 20218-1 – stanovující požadavky na robotické koncové efektory a uchopovací zařízení.
  • ISO/TS 15066 – stanovující požadavky na kolaborativní robotiku.
  • EN ISO 11161 – stanovující požadavky na integrované výrobní systémy zahrnující více strojů a robotů.

 

Přednáší:

Filip Němeček
Konzultant v oblasti bezpečnosti strojních zařízení
FS Qualified (TÜV Rheinland) # 26628/23 – Machinery

Ing. Ondřej Hudák
Konzultant v oblasti bezpečnosti strojních zařízení
FS Eng (TÜV Rheinland) # 26623/23 – Machinery

Cena:
Cena za osobu činí 5.950 Kč nebo 233 EUR bez DPH a zahrnuje školení a stravu během obou dnů, včetně večerního společného posezení.
Ubytování není v ceně zahrnuto, ale můžete si jej zajistit za zvýhodněnou cenu přímo v hotelu kde se akce koná nebo v okolí dle Vašich preferencí.
Informace pro objednání ubytování za zvýhodněnou cenu budou účastníkům sděleny po uzávěrce přihlášek.

Přihlášky a registrace:
Přihlásit se můžete zasláním emailu na adresu akademie@euchner.cz
Přihlášky přijímáme do 30 dnů před konáním akce, po tomto termínu jen po individuálním projednání.
Vaše případné dotazy zodpoví pan Pavel Šildberger na telefonu +420 771 159 531.

Rádi Vám také na požádání vypracujeme cenovou nabídku i se jmény účastníků, kterou můžete potřebovat ke schválení ve Vaší společnosti nebo jako podklad k objednání.