EUCHNER – More than safety.
EUCHNER – More than safety.
EUCHNER – More than safety.
EUCHNER SAFETY SERVICES
Úvodní stránkaMicrositeEUCHNER SAFETY SERVICES

EUCHNER SAFETY SERVICES

Konzultace a služby v oblasti bezpečnosti strojů

Pod názvem EUCHNER SAFETY SERVICES nabízíme nově také konzultantské služby v oblasti bezpečnosti strojních zařízení, které Vám pomohou plnit požadavky vyplývající z evropských předpisů a harmonizovaných norem. Kvalitu služeb zajišťují nejen naši konzultanti a jednotné interní procesy a šablony, ale i široká síť vzájemně spolupracujících poboček po celém světě, zajišťující i výměnu informací o lokálních specifických požadavcích jednotlivých trhů.

Služby EUCHNER SAFETY SERVICES jsou určeny zejména pro výrobce a provozovatele strojních zařízení. Mohou být také využity při dovozu strojních zařízení do EU a ocení je také bezpečnostní technici působící pro provozní organizace, soudní znalci nebo školy v rámci vzdělávání studentů o základních bezpečnostních požadavcích.

Služby pro výrobce strojů nebo dovozce, kteří uvádějí strojní zařízení nově na trh nebo do provozu v rámci jednotného trhu EU:

Pro plnění stanovených povinností Vám nabízíme služby od návrhu až po vydání ES prohlášení o shodě, které zahrnují například:

 • Posouzení rizik
 • Bezpečnostní koncept
 • Ověřování úrovně vlastností pomocí programu SISTEMA
 • Inženýring
 • Validace
 • Příprava na vydání ES prohlášení o shodě

Výše uvedené činnosti spojené s uvedením strojního zařízení na trh nebo do provozu mají jednoznačný cíl: Bezpečný stroj s označením CE.

 

Služby pro provozní organizace, které provozují strojní zařízení pro různé sektory průmyslu nebo služeb:

Organizace provozující strojní zařízení nesou velkou odpovědnost za zajištění odpovídající ochrany zaměstnanců před potenciálním nebezpečím. EUCHNER SAFETY SERVICES Vám zajistí, že Vaše provozy budou vždy v souladu s nejnovějšími předpisy pro používání pracovních zařízení zaměstnanci při práci a předpisy vztahujících se k bezpečnosti práce. Pro plnění stanovených povinností provozovatele Vám nabízíme služby, které zahrnují například:

 • Posouzení rizik a kontroly provozovaných strojních zařízení dle platných předpisů
 • Posouzení bezpečnosti a aktuálního technického stavu provozovaného zařízení
 • Hodnocení „podstatné nebo nepodstatné změny“ při úpravách nebo modernizacích
 • Podpora při integraci jednotlivých strojních zařízení do souboru strojních zařízení nebo při integraci nových strojů do stávajícího souboru.

 

Dále sami provádíme nebo jsme schopni zajistit také tyto služby:

 • Měření doby doběhu
 • Měření hluku a EMC
 • Ověřování elektrických částí strojních zařízení
 • Ověření biomechanických vlastností kolaborativního robotického systému (měření výkonu a limitních hodnot sil)

 

EUCHNER AKADEMIE nabízí vzdělání nejen pro výrobce strojních zařízení nebo pro provozovatele, ale také pro odbornou veřejnost.  

 • Školení dle požadavků zákazníka může být koncipováno dle výběru jednotlivých témat
  v prostorách společnosti EUCHNER electric s.r.o. v Brně, přímo u zákazníka nebo dle vzájemné dohody
 • Odborné semináře v rámci různých veletrhů, na kterých budou přednášky zaměřené na aktuální témata z oblasti bezpečnosti strojních zařízení nebo na témata dle zájmu a požadavků návštěvníků.
 • Dvoudenní odborná školení zaměřená na bezpečnost strojních zařízení, která budou obohacena například specifickými požadavky na robotická pracoviště dle normy EN ISO 10218 včetně specifických požadavků na kolaborativní aplikace a jejich ověřování.

 

Náš tým tvoří zkušení konzultanti s mnohaletou praxí v oboru, kteří Vám poskytnou další informace:

Filip Němeček

- Konzultant v oblasti bezpečnosti strojních zařízení / Safety consultant
- FS Qualified (TÜV Rheinland) # 26628/23 – Machinery
- FS Technician (TÜV Rheinland, # 94 /14, Machinery)
- Člen TNK 153 – Bezpečnost strojních zařízení
- Nezávislý expert TK ke strojírenské směrnici při ÚNMZ ČR
- Konzultant při VUT – FEKT, Ústav automatizace a měřicí techniky
- Revizní technik elektrických zařízení v rozsahu E2A

Tel.: +420 608 227 656
Email: filip.nemecek@euchner.cz

Filip Němeček
Filip Němeček

- Konzultant v oblasti bezpečnosti strojních zařízení / Safety consultant
- FS Qualified (TÜV Rheinland) # 26628/23 – Machinery
- FS Technician (TÜV Rheinland, # 94 /14, Machinery)
- Člen TNK 153 – Bezpečnost strojních zařízení
- Nezávislý expert TK ke strojírenské směrnici při ÚNMZ ČR
- Konzultant při VUT – FEKT, Ústav automatizace a měřicí techniky
- Revizní technik elektrických zařízení v rozsahu E2A

Tel.: +420 608 227 656
Email: filip.nemecek@euchner.cz

Ing. Ondřej Hudák

- Konzultant v oblasti bezpečnosti strojních zařízení / Safety consultant
- FS Engineer (TÜV Rheinland) # 26623/23 – Machinery
- Certified Machinery Safety Expert (TÜV NORD)
- zaměření na bezpečnost robotických aplikací

Tel.: +420 703 179 259
Email: ondrej.hudak@euchner.cz

Ing. Ondřej Hudák
Ing. Ondřej Hudák

- Konzultant v oblasti bezpečnosti strojních zařízení / Safety consultant
- FS Engineer (TÜV Rheinland) # 26623/23 – Machinery
- Certified Machinery Safety Expert (TÜV NORD)
- zaměření na bezpečnost robotických aplikací

Tel.: +420 703 179 259
Email: ondrej.hudak@euchner.cz