Úvod » Podpora » Kniha SAFETY BOOK

 

Problematika bezpečnostního inženýrství je dosti komplikovaná, průběžně dochází ke změnám norem a dalších předpisů upravujících bezpečnost strojních zařízení a proto firma EUCHNER vydala publikaci „EUCHNER Safety Book“, která bude pro zájemce o tento obor vynikající pomůckou. Je velmi vhodná nejen pro konstruktéry a bezpečnostní techniky, ale i pro studenty jako učební text.

Kniha pojednává nejen o základních v praxi dobře prověřených bezpečnostních principech, ale uvádí i přehled a vysvětlení základních bezpečnostních norem a standardů, ať už dnes platných, tak v krátké době přicházejících, mezi jinými i o EN ISO 13849-1. Zmíněny jsou nejen normy a nařízení platné v Evropě, ale i v Asii a Americe.

Publikace je zaměřena spíše prakticky a obsahuje desítky názorných ilustrací. Velmi důležitá je i poslední část knihy, která obsahuje reálné problémy z praxe a způsoby jejich řešení. Pro každou úlohu zde najdete popis aplikace, analýzu rizik a návrh řešení a vzorový příklad zapojení.

Kniha je dostupná u naší pobočky firmy EUCHNER v německém jazyce.

 Aktuality

Řešení pro potravinářství a balící stroje
02.02.2019
Podívejte se na naši nabídku řešení pro balící linky i do chemicky agresivních prostředí.
více>>
EKS FSA pro volbu provozních režimů
03.01.2019
Elektronický klíčový systém EKS FSA je možno použít pro volbu provozních režimů stroje za pomoci dotykového displeje.
více>>

Kontakty

Pobočka EUCHNER pro CZ/SK:

EUCHNER electric s.r.o.
Trnkova 3069/117h, 628 00 Brno
Tel.: +420 533 443 150
info@euchner.cz

www.euchner.de/cs-cz
www.euchner.cz

 

Základní účetní údaje
Mapa dojezdu
 

Copyright © 2019 Euchner Electric s.r.o.